Hawaiian Sunday Mass Readings

7/7/24Audio

6/2/241st & 2nd readings audiogospel audio

5/5/24Audio

4/7/24 & Audio

3/3/24Audio 

2/4/241st & 2nd readings audio, gospel audio, prayers audio

1/7/24Epiphany 1&2 audioEpihany Gospel audioEpiphany prayers audio

12/3/23 & Audio

11/5/23Audio

10/1/23 & Audio

9/3/23 & Audio 

8/6/23 & Audio

7/2/23 & Audio

6/4/23 & Audio

5/7/23Audio

4/2/23 - ʻŌlelo ʻo Pā, lōʻihi wale ka Meka ma ka Lāpule Pāma, no laila, kāpae ʻia ka ʻōlelo Hawaiʻi. (Fr said the Palm Sunday Mass was way too long, so the Hawaiian was canceled)

3/5/23 & Audio

2/5/23 & Audio

Solemnity of Mary 1/1/23Audio

12/4/22 & Audio

11/6/22Audio

10/2/22Audio

9/4/22Audio

8/7/22 & Audio

7/3/22Audio

6/5/22 & Audio

5/1/22 & Audio

4/3/22 & Audio

3/6/22Audio

2/6/22Audio

1/2/22 - No HI readings scheduled for January 2022 (Christmas)